o nas/about

DNA DESIGN & ART to autorskie studio projektowe z siedzibą w Krakowie, specjalizujące się w dziedzinie komunikacji wizualnej oraz projektowaniu graficznym. Współpracujemy z różnymi klientami – począwszy od startupów na wczesnym etapie, po jedne z najbardziej znanych firm na świecie.

Staramy się łączyć komercyjne z behawioralnym, wgląd i analizę z odwagą i pięknem, technologię ze starannym kunsztem. Mocno wierzymy, że magia zachodzi na styku liniowego i nieliniowego, racjonalnego i irracjonalnego, realizmu i intuicji. Dlatego też ważne są dla nas takie wartości jak: przejrzystość, karma i esencjalizm.

Nieobca jest nam również ideologia User’s Experience (UX) i Design Thinking.

DNA DESIGN & ART is a graphic studio based in Krakow, specializing in the field of visual communication and graphic design. We work with various clients – from startups at an early stage to one of the most known companies in the world.

We strive to combine commercial and behavioral, insight and analysis with courage and beauty, technology with careful craftsmanship. We strongly believe that magic occurs at the interface between linear and non-linear, rational and irrational, realism and intuition.
That is why values such as transparency, karma and essentialism are important to us.


We are also familiar with the ideology of User’s Experience (UX) and Design Thinking.